PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring EV-Solutions ten behoeve van www.ev-solutions.nl, dat een onderdeel is van EV-solutions. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2015. Privacyverklaring EV-Solutions eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. EV-solutions acht het van belang dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De verwerkingen van uw persoonsgegevens vallen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen, waardoor EV-solutions deze niet worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt EV-solutions u uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruiken en met welk doel.

Contactformulier en nieuwsbrief

Op de contactpagina van de website van EV-solutions staat een contactformulier. Als u het contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u invult en naar EV-solutions verzend bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. EV-solutions biedt een nieuwsbrief aan waarmee EV-solutions geïnteresseerden willen informeren over de producten en/of diensten van EV-solutions. Door het invullen van uw e-mailadres wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de mailinglist. Elke nieuwsbrief die u ontvangt bevat een link zodat u de mogelijkheid heeft om u af te melden. Indien u zich afmeld dan wordt u verwijderd van de mailinglist van EV-solutions.

De volgende gegevens verzameld EV-solutions:

– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doeleinden

EV-solutions verwerkt uw persoonsgegevens om:

– Per post, per e-mail of per telefoon contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden.
– U een nieuwsbrief toe te zenden.

Wenst u bovengenoemde mailings niet te ontvangen, kunt u contact opnemen met EV-solutions via het e-mailadres info@ev-solutions.nl. EV-solutions zorgt er dan voor dat u de betreffende mailings niet meer ontvangt. EV-solutions verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovengenoemde doelstellingen. EV-solutions kan uwgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Ev-solutions draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen.

Cookies

EV-solutions maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. EV-solutions gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers van EV-solutions. De cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u tijdens het bezoeken van websites geen cookies ontvangt. Dit kan echter wel het functioneren van de website aantasten.

Externe links

De website van EV-solutions kan links naar andere websites bevatten. EV-solutions is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. EV-solutions raadt u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen van deze websites. Wijziging privacyverklaring EV-solutions kan te allen tijde, zonder u daarvan in kennis te stellen, deze privacyverklaring wijzigen. Om die reden raadt EV-solutions u aan om van tijd tot tijd de privacyverklaring van EV-solutions te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.

Vragen?

Voor eventuele vragen over deze privacyverklaring kunt u een e-mailbericht sturen naar info@ev-solutions.nl