Blog 3: Eerste commerciële successen in het tweede jaar van EV-Solutions

MKB Laadplein hotel realisatie

Wow, wat een rit is het geweest! Het eerste jaar was een ware ontdekkingstocht, maar langzaam maar zeker begonnen de contouren van EV-Solutions steeds duidelijker te worden. Onze focus verschoof naar MKB-bedrijven die interesse toonden in laadstations, gevoed door vragen van hun klanten (en gasten voor de klanten die in de horeca zaten).

Herinner jij je die tijd nog dat elektrisch rijden nog in de kinderschoenen stond? Ik wel. Het was niet ongewoon om een auto te zien die via een uit het raam gegooide kabelhaspel werd opgeladen. Ik herinner me nog levendig hoe ik mijn eerste Opel Ampera oplaadde op een vakantiepark bij Hellendoorn, via het zijraampje van een vakantiehuisje waar een zonnebank stond. Er waren toen nog geen laadpalen op het park te bekennen!

De ondernemers die toen naar me toe kwamen, hadden al snel door dat ze hun gasten wilden bedienen, maar dat ze niet alle kosten voor het opladen op zich konden nemen. Slim als ze waren, rekenden ze vaak een vast tarief voor het opladen, naast de kamerhuur en het diner.

In 2015 kwam ik in contact met de directeur van Parkhotel Tjaarda in Oranjewoud, de heer Tjitte de Wolff. Ook hij zat met dit dilemma en wilde graag overleggen over de mogelijkheden voor laadstations. Na ons gesprek besloot hij als een van de eersten in Friesland een dubbel laadstation van EV-Box te laten installeren.

In het begin was de heer De Wolff niet helemaal overtuigd van de waarde van een laadstation. Hij stuurde me regelmatig spreadsheets waaruit bleek dat de kosten nog niet helemaal in lijn waren met de baten. Maar toen begonnen de maandelijkse elektriciteitsafnames te stijgen, en zijn enthousiasme groeide. Het aantal bezoekers nam toe, en na een paar jaar besloten ze te investeren in nog eens drie dubbele laadstations, met ruimte voor nog meer in de toekomst.

We hebben in deze beginjaren ook ontzettend veel geleerd. Niemand werd er namelijk blij van om na twee jaar opnieuw graafwerk te moeten doen voor extra laadstations. Dus zijn we in die tijd al bezig geweest met het ontwikkelden van onze futureproof EV-Buitenverdeler, waarmee we extra laadstations konden toevoegen zonder enorme extra installatiekosten. Deze zijn op de dag van vandaag helemaal doorontwikkeld.

Voor mij was dit een eyeopener. Het loont om vanaf het begin aan te geven dat een toekomstbestendige investering slim is. Elektrisch rijden is de toekomst, en onze ervaring leert dat een goede infrastructuur vanaf het begin cruciaal is voor succes. We hebben geleerd, we zijn gegroeid, en we staan klaar voor wat de toekomst ons nog meer brengt. Het avontuur van pionieren en het vooroplopen in de toekomst heeft mij als ondernemer geleerd om altijd een stapje vooruit te denken en de concurrentie voor te zijn. Dus zal EV-Solutions altijd blijven innoveren en anticiperen op wat komen gaat, zullen we blijven groeien en bloeien in een wereld die constant verandert.